Categorieën
geschiedenis

Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms, 1521

Kenmerkend aspect: De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had

In 1521 moest de Duitse monnik Maarten Luther verschijnen op de Rijksdag in Worms. Op zo’n rijksdag riep de Habsburgse keizer alle vorsten uit het Duitse rijk bijeen om te praten over belangrijke zaken en juist in 1521 was daar alle reden toe. Naast enkele onderwerpen als oorlog en het bestuur, moest Maarten Luther toen verantwoording afleggen voor zijn ideeën over het geloof, hij moest ze zelfs ten overstaan van de keizer herroepen. Hoe had het eigenlijk zover kunnen komen en wat gebeurde er op en na deze rijksdag?

Categorieën
geschiedenis

Instelling van drie Collaterale Raden, 1531

Kenmerkend aspect: Het begin van staatsvorming en centralisatie

Koningen lieten zich van oudsher al bijstaan door adviseurs die hen konden helpen bij het nemen van beslissingen. In de middeleeuwen groeide een systeem waarin een koning zich omringde met edelen. Deze stonden hem met raad en daad bij en in ruil daarvoor kregen deze edelen gebieden die ze in naam van de koning mochten besturen. Zij namen de besluiten en spraken recht over de onderdanen. Vaak echter kwam er van het motto “in naam van de koning” niet veel terecht en werden de gebieden decentraal bestuurd. Dat betekent dat veel edelen niet zo veel te maken hadden met de koning, ze konden op eigen houtje besturen en recht spreken.

Categorieën
geschiedenis

Beeldenstorm in een kerk

De afbeelding bij de tijd van ontdekkers en hervormers is een detail uit een schilderij met de titel Beeldenstorm in een kerk dat geschilderd is in 1630 door Dirck van Delen, maar gaat over de gebeurtenissen in de late zomer van 1566, in de eeuw van de ontdekkers en de hervormers. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum en is één van de weinige schilderijen die er van de beeldenstorm zijn gemaakt.

Categorieën
geschiedenis

De grotten van Lascaux

Toen ik had bedacht dat ik mijn logboek weer eens uit het stof wilde halen en de site een beetje vorm had gekregen door het mooie thema, moest ik op zoek naar afbeeldingen die ik voor de bovenkant van de site kon gebruiken. Tien welteverstaan, want ik wilde van ieder tijdvak uit het Nederlands geschiedenisonderwijs een iconische afbeelding hebben, een foto, schilderij of wat dan ook dat naar mijn mening zo goed mogelijk de tijdsgeest vat van zo’n tijdvak.