Instelling van de Bloedplakkaten, 1550

Kenmerkend aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht In 1550 vaardigde Karel V enkele wetten uit die bekend zijn gaan staan als de Bloedplakkaten. De naam ervan doet al vermoeden dat de wetten en maatregelen weinig vriendelijke maatregelen omvatten, het gaat om de vervolgingen en veroordelingen van de steeds groter wordende groep protestanten. Tussen […]

Luther verschijnt voor de Rijksdag in Worms, 1521

Kenmerkend aspect: De protestantse reformatie die de splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had In 1521 moest de Duitse monnik Maarten Luther verschijnen op de Rijksdag in Worms. Op zo’n rijksdag riep de Habsburgse keizer alle vorsten uit het Duitse rijk bijeen om te praten over belangrijke zaken en juist in 1521 […]

Instelling van drie Collaterale Raden, 1531

Kenmerkend aspect: Het begin van staatsvorming en centralisatie Koningen lieten zich van oudsher al bijstaan door adviseurs die hen konden helpen bij het nemen van beslissingen. In de middeleeuwen groeide een systeem waarin een koning zich omringde met edelen. Deze stonden hem met raad en daad bij en in ruil daarvoor kregen deze edelen gebieden […]

Beeldenstorm in een kerk

De afbeelding bij de tijd van ontdekkers en hervormers is een detail uit een schilderij met de titel Beeldenstorm in een kerk dat geschilderd is in 1630 door Dirck van Delen, maar gaat over de gebeurtenissen in de late zomer van 1566, in de eeuw van de ontdekkers en de hervormers. Het schilderij hangt in […]