Categorieën
geschiedenis Israël persoonlijk

Dag 03 Over aansluiting

Een centraal thema van de reis is onderwijs. Gisteravond zag ik daarover een interessante documentaire op de VPRO, Tegenlicht. De documentaire schetste hoe de veranderde maatschappij van nu en de nog onbekende maatschappij van straks vragen om een verandering van het onderwijs. Aan de hand van drie scholen werd getoond hoe het onderwijs er anders uit kan zien en hoe de leraar van de toekomst daaraan vorm kan geven. Ik heb nu een dag na kunnen denken over de aflevering en ik kan alleen maar zeggen dat deze zeer inspirerend werkte en werkt. Natuurlijk, ik zag best wat voorbeelden van lessituaties waar ik wat twijfels bij had, maar ik zag vooral heel veel bevlogen collega’s die toplessen neerzetten, steeds vanuit de idee aan te sluiten bij de leerlingen en onderwijs samen met elkaar te maken.

Categorieën
Israël persoonlijk

Dag 02 Voorbereiding in woord

Een goede voorbereiding op de reis kan niet achterwege blijven. Het is zonde als ik straks in Israël met onderwerpen bezig moet zijn, die ik hier thuis ook had kunnen uitzoeken. Daar zijn negen dagen veel te kort voor. En dus heb ik een tweetal boeken aangeschaft (en nog een boek in de kast gevonden) om alvast kennis te maken met het gebied. De eerste is makkelijk en praktisch, The Lonely Planet, Israel & the Palestinian Territories. Dat boekje gaat mee op reis. Nu is de reis al uitgedacht en staat het programma al redelijk vast, de hotels zijn bekend, maar als er toch wat vrije tijd is, komt het zeker van pas. En daarnaast staan er tal van handige weetjes in die voor elke reiziger onmisbaar zijn. Naast Jeruzalem bezoek ik nog andere steden en maken we een uitstapje naar de Palestijnse gebieden dus die hele gids zal nuttig blijken.

Categorieën
Israël persoonlijk

Dag 01 In retrospectief

Als ik dit schrijf is het eigenlijk al 1 februari en heb ik me net een dag te laat gerealiseerd dat ik over 40 dagen in Israël zal aankomen, over 39 dagen dus. Ik mag van school op een studiereis over leiderschap, onderwijs en spiritualiteit, een reis die plaatsvindt naar een gebied waar één van de wortels van onze eigen beschaving ligt waardoor voor mij het thema geschiedenis en samenleving ook een rol zullen spelen. Toen ik de 39 dagen telde in mijn agenda, moest ik denken aan de traditionele veertigdagentijd, de periode voor pasen die in de christelijke kerk de mensen uitnodigt tot inkeer, bezinning en gebed. Ik ben niet christelijk (voor zover dat kan in Europa), maar geloof wel in de kracht van ritueel en bezinning en dus nam ik me voor om in de veertig dagen naar het begin van de reis me elke dag te bezinnen op de thema’s van de reis, in de breedste zin van het woord.

Categorieën
geschiedenis

De Verlichting

Kenmerkend aspect 27: Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.

De Verlichting is de naam voor een periode die ongeveer samenvalt met de 18e eeuw. De periode wordt gekenmerkt door een nieuwe manier van denken. Problemen in de samenleving konden worden opgelost door het verstand, de ratio te gebruiken. Deze nieuwe manier van denken zien we echter ook al in de tweede helft van de 17e eeuw. De naam is achteraf gegeven aan deze periode en verwijst naar licht dat gaat schijnen in de duisternis. Het woord verlichting draagt in zichzelf optimisme mee, want waar het eerst nog donker was, gaat het licht van de kennis schijnen. In het Duits gebruikt men de term Aufklärung voor deze periode, dat betekent zoiets als verklaring of opheldering, en ook die naam laat in de basis het idee van vooruitgang en verbetering zien.

Categorieën
geschiedenis

Johan van Oldenbarnevelt wordt onthoofd, 1619

Kenmerkend aspect: De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse republiek

Het bestuur van het gewest Holland werd voor een belangrijk deel geleid door de raadspensionaris. Hij bepaalde voor een belangrijk deel de agenda van Statenvergadering en voerde de afgevaardigden van het gewest in de Staten-Generaal aan. Daarnaast onderhield hij contacten met het buitenland. Omdat het gewest Holland in de Republiek het meest welvarend was en daardoor ook de hoogste belasting afdroeg, was de functie van de raadspensionaris één van de belangrijkste in de Republiek. Naast een raadspensionaris was er ook een stadhouder. Deze voerde de legers en vloot van de gewesten aan in tijden van oorlog. Omdat de Republiek in oorlog was met Spanje was ook deze functie erg belangrijk.  Vanaf 1585 was Maurits de stadhouder van Holland en Zeeland (en later ook van andere gewesten), vanaf 1586 was Johan van Oldenbarnevelt raadspensionaris van Holland.