Categorieën
geschiedenis Israël persoonlijk

Dag 06 Lezen

Sinds enkele dagen ben ik aan het lezen in het boek Jeruzalem. Ik ben nu aangekomen bij de tijd van de Romeinen die ergens in de eerste eeuw voor Christus deze stad en omliggende gebieden bezetten. Het is lang geleden dat ik het vak oude geschiedenis heb gevolgd en het is bizar om te lezen hoe vaak steden in die tijd wel niet geplunderd en uitgemoord werden. De politiek van toen was zeer instabiel, koningen volgden elkaar in wat een rap tempo lijkt op en waren vooral uit op strijd, macht, land en schatten. Ze stonden elkaar haast allen naar het leven en het grootste gevaar kwam vaak uit eigen familie. Nieuwe rijken ontstonden, groeiden, veroverden en vergingen. Het geloof moest zich vaak aan de bezetters aanpassen, al kreeg het monotheïsme houvast. Met inwoners van de veroverde gebieden liep het zelden goed af, bijna altijd gingen de veroveraars tekeer als beesten. Steden werden tot de grond toe gelijk gemaakt. Jeruzalem verschillende keren.

Ik lees natuurlijk deze vroegste geschiedenis in enkele middagen waardoor de gebeurtenissen behoorlijk in de tijd verdichten, dit eerste stuk staat op zo’n honderd pagina’s en aan stabiliteit hoef je maar enkele regels te wijden. Toch lijkt het alsof er nauwelijks generaties zijn geweest in het oude Israël en Jeruzalem die rust en stabiliteit hebben gekend. Ik weet ook hoe deze geschiedenis grillig verder gaat. Ik besef me maar al te goed dat ik dit schrijf met mijn Nederlandse bril van welvaart, voorspoed en politieke stabiliteit. Ik besef me ook dat die stabiliteit en voorspoed eigenlijk maar jong zijn en helemaal niet zo vanzelfsprekend.